f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
226 02/12/2565 ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการขูดไสผิวจราจร ตั้งแต่ตลาดคลองถม ถึง บริษัทนวไพศาลคอนกรีต ขาออกเมือง ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
227 30/11/2565 ประชุมเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และวางแผนการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบบระบายน้ำ ทางเข้า-ออกที่พักอาศัยและสถานประกอบการ
228 30/11/2565 งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตีเส้นทางม้าลายบริเวณตลาดเมืองจันทบุรี
229 29/11/2565 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีคลองพูลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19
230 28/11/2565 การเบี่ยงการจราจร ระหว่างการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว
231 24/11/2565 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร
232 22/11/2565 งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตีเส้นทางม้าลายหน้าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และหน้าโรงเรียนตังเอ็ง
233 17/11/2565 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
234 15/11/2565 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
235 14/11/2565 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
236 09/11/2565 การเบี่ยงการจราจร ระหว่างการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว
237 12/10/2565 ทางเบี่ยง เลี่ยงรถติด กรุงเทพฯ-ตราด
238 08/08/2565 โครงการ “มีดีต้องแชร์”
239 29/06/2565 เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจควํามพึงพอใจความคาดหวัง
240 21/06/2565 แผนผังเบี่ยงการจราจรการก่อสร้างระยะที่ 1 ทางหวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ (แยกตากสิน)