f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 12/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
17 10/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
18 09/08/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ร่วมกับ งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรสี ตีเส้นบนผิวทาง
19 09/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
20 08/08/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ร่วมกับ งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรสีตีเส้นบนผิวทาง
21 08/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2566
22 08/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุม การสำรวจประเมินความเสียหาย ของโครงสร้างสะพานตามระบบ BMMS
23 04/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม
24 26/07/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุม ก.ธ.จ. จันทบุรี ครั้งที่ 3/2566
25 20/07/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการสรุปผลการตรวจสอบภายใน
26 13/07/2566 สายไฟถูกโจรกรรม
27 11/07/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "
28 04/07/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการติดตามงานก่อสร้างที่ล่าช้า
29 03/07/2566 ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 29/06/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3348 (ถนนถนนญาณวิโรจน์) ช่วงหน้าร้านขายอาหารสัตว์ และสถาบันกวดวิชาฯ