f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 20/09/2566 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงจราจร
107 15/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2566
108 15/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช ประจำจังหวัดจันทบุรี ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การดำเนินโครงการงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อำเภอท่าใหม่) จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
109 15/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594 สำหรับงานในราชการกรมทางหลวง
110 14/09/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
111 02/09/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมทาง
112 25/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
113 23/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
114 21/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย ของเครื่องจักรภายในหน่วยงาน
115 12/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
116 10/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
117 09/08/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ร่วมกับ งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรสี ตีเส้นบนผิวทาง
118 09/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
119 08/08/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ร่วมกับ งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรสีตีเส้นบนผิวทาง
120 08/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2566