f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 14/02/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง โดยร่วมพัฒนาฯพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจันทบุรี
107 10/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
108 08/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
109 03/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
110 02/02/2566 หมวดทางหลวงหนองตาคง ได้ดำเนินการแจกหนังสือ แจ้งให้รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างในเขตทางหลวง และประชาสัมพันธ์โครงการฯ
111 01/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
112 27/01/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
113 27/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
114 26/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ร่วมบริจาคโลหิต
115 25/01/2566 ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2566
116 25/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
117 24/01/2566 ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี
118 20/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
119 20/01/2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
120 18/01/2566 ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย