f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 29/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับเทศบาลตำบลชากไทยและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเข้ามาในพื้นที่ผิวจราจร
77 29/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สัญญาเลขที่ จบ.15/2565 และสัญญาเลขที่ จบ.21/2565
78 28/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
79 23/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
80 22/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
81 16/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรีประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2566
82 15/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และซักซ้อมความเข้าใจในการสำรวจความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
83 14/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการทดสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
84 13/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการทดสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3348 (สายญาณวิโรจน์)
85 13/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการทดสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 317 (สายจันทบุรี - สระแก้ว)
86 10/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี พาคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ไปสถานที่ศึกษาดูงาน
87 10/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
88 09/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
89 09/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร
90 08/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย