f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 22/09/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ไดร่วมรับเชิญเป็นเกียรติในกิจกรรม " ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน " ครั้งที่ 3
77 21/09/2566 สรุปประชุมการบันทึกข้อมูลงานถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
78 20/09/2566 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงจราจร
79 15/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2566
80 15/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช ประจำจังหวัดจันทบุรี ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การดำเนินโครงการงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อำเภอท่าใหม่) จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
81 15/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594 สำหรับงานในราชการกรมทางหลวง
82 14/09/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
83 02/09/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมทาง
84 25/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
85 23/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
86 21/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย ของเครื่องจักรภายในหน่วยงาน
87 12/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
88 10/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
89 09/08/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ร่วมกับ งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรสี ตีเส้นบนผิวทาง
90 09/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้