f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 08/08/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ร่วมกับ งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรสีตีเส้นบนผิวทาง
92 08/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2566
93 08/08/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุม การสำรวจประเมินความเสียหาย ของโครงสร้างสะพานตามระบบ BMMS
94 04/08/2566 หมวดทางหลวงพลับพลาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ร่วมกับ อส.อำเภอมะขาม , ทต.มะขามเมืองใหม่ และ สภ.มะขาม
95 26/07/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุม ก.ธ.จ. จันทบุรี ครั้งที่ 3/2566
96 20/07/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการสรุปผลการตรวจสอบภายใน
97 13/07/2566 สายไฟถูกโจรกรรม
98 11/07/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "
99 04/07/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการติดตามงานก่อสร้างที่ล่าช้า
100 03/07/2566 ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
101 29/06/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3348 (ถนนถนนญาณวิโรจน์) ช่วงหน้าร้านขายอาหารสัตว์ และสถาบันกวดวิชาฯ
102 27/06/2566 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์ งานของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อยกระดับความพึงพอใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่างๆ
103 23/06/2566 คณะอนุกรรมการฯ ภาคกลาง ได้เข้าประเมินผลงาน บำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาคปี 2566 เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ระดับดีเด่น ประจำปี 2566
104 20/06/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง ระยะที่ 2
105 19/06/2566 หมวดทางหลวงสอยดาว ร่วมกับเทศบาลตำบลทับช้าง ดำเนินการถางป่า