f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 03/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
92 02/03/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ได้ดำเนินการ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณแนวสายไฟฟ้า (เทศบาลเกาะขวางร่วมสนับสนุน)
93 02/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชืกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
94 01/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการเก็บภาพสายทางที่สวยงาม
95 01/03/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
96 28/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการก่อสร้างจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ชุมชนการเคหะจันทบุรี 2
97 24/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
98 24/02/2566 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
99 23/02/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน
100 22/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
101 21/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางหลวง ในพื้นที่ย่านชุมชน 1 โครงการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
102 17/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
103 17/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
104 15/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง โดยร่วมพัฒนาฯพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจันทบุรี
105 15/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย