f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 07/03/2567 ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3348
62 05/03/2567 การเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 3348 (ถนนญานวิโรจน์)
63 04/03/2567 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2567
64 04/03/2567 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
65 04/03/2567 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบดอกไม้ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ายตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง
66 01/03/2567 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหางานล่าช้า สัญญาเลขที่ จบ.4/2566
67 28/02/2567 ดำเนินการ บริหารการจราจรงานสีตีเส้น (แปลงทดสอบวัสดุสินค้างานทาง) ในทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี-ท่าใหม่
68 23/02/2567 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เหลือง-แดง
69 22/02/2567 มอบแผ่นพับใบปลิว เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ ให้กับรถที่จอดบนทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุการชนท้าย
70 22/02/2567 หมวดทางหลวงบางกะจะ ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า
71 22/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
72 21/02/2567 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการแจ้ง?ผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามขายของในเขตทางหลวง
73 21/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
74 19/02/2567 ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 3348
75 13/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง