f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 13/04/2566 นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรี
62 13/04/2566 หมวดทางหลวงทับไทร ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากระบบความร้อนขึ้น (ด้านซ้ายทาง)
63 13/04/2566 หมวดทางหลวงทับไทร ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสวนที่พักริมทาง หมวดทางหลวงทับไทร(ด้านขวาทาง) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนใช้บริการในช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2566
64 12/04/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจหลักและรอง จุดตรวจสกัดประจำชุมชน
65 11/04/2566 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลชากไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566)
66 11/04/2566 หมวดทางหลวงหนองตาคง ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองตาคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
67 11/04/2566 หมวดทางหลวงท่าใหม่ ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนเปลี่ยนล้ออะไหล่เนื่องจากรถยางแตก
68 10/04/2566 หมวดทางหลวงทับไทร ร่วมกับ สภ.โป่งน้ำร้อน ล้างทำความสะอาดผิวทางเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
69 10/04/2566 "ปิดจุดกลับรถ (U-TURN)" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2566
70 10/04/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดจันทบุรี
71 06/04/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "
72 04/04/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมกับ งานวางแผน แขวงทางหลวงจันทบุรี , ตำรวจจราจร สภ.มะขาม และ ตำรวจทางหลวงจันทบุรี ดำเนินการปิดการจราจรและบริหารการจราจร เพื่อยกคานสะพานลอย งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
73 03/04/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี หมวดทางหลวงท่าใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
74 30/03/2566 สรุปผลการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3323 และทางหลวงหมายเลข 3322 (แยกเนินสูง) - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3154 (แยกศักดิ์ชัย)
75 30/03/2566 ขอปิดการจราจร เพื่อยกคานสะพานลอย งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ