f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 08/03/2567 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ดำเนินการตัดแต่งตัดไม้
32 07/03/2567 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
33 07/03/2567 ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3348
34 05/03/2567 การเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 3348 (ถนนญานวิโรจน์)
35 04/03/2567 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2567
36 04/03/2567 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้
37 04/03/2567 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบดอกไม้ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ายตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง
38 01/03/2567 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหางานล่าช้า สัญญาเลขที่ จบ.4/2566
39 28/02/2567 ดำเนินการ บริหารการจราจรงานสีตีเส้น (แปลงทดสอบวัสดุสินค้างานทาง) ในทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี-ท่าใหม่
40 23/02/2567 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เหลือง-แดง
41 22/02/2567 มอบแผ่นพับใบปลิว เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ ให้กับรถที่จอดบนทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุการชนท้าย
42 22/02/2567 หมวดทางหลวงบางกะจะ ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า
43 22/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
44 21/02/2567 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการแจ้ง?ผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามขายของในเขตทางหลวง
45 21/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง