f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 23/05/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
47 19/05/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 ตามมาตรา 24 ของพระราชกฤาฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
48 11/05/2566 สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์และการพยาบาล ได้ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคลากรแขวงทางหลวงจันทบุรี
49 10/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประเมินผล งานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาค ปี 2566
50 03/05/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์
51 01/05/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการใช้ App muat และ Mobile haim
52 28/04/2566 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับเทศบาลตำบลชากไทย ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้รับซื้อ - ขาย ในเขตทางหลวงเกี่ยวกับ ความผิดตาม พรบ.ทางหลวงและความปลอดภัยทางถนน
53 28/04/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติ อย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2566
54 25/04/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธี " วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "
55 16/04/2566 แขวงทางทางหลวงจันทบุรี แขวงทางทางหลวงจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุ อุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
56 15/04/2566 แขวงทางทางหลวงจันทบุรี และคณะ ได้ทำการต้อนรับ การตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ของนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และ นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
57 15/04/2566 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการอำนวยความสะดวกการจราจร เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
58 14/04/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักและรอง จุดตรวจสกัดประจำชุมชน
59 14/04/2566 หมวดทางหลวงทับไทร ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสวนที่พักริมทาง หมวดทางหลวงทับไทร(ด้านขวาทาง) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนใช้บริการในช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2566
60 13/04/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรี