f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/07/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
2 08/07/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
3 04/07/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิสิทธิ์ธารนารายณ
4 01/07/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
5 28/06/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมและตอบข้อร้องเรียนให้กับประชาชนผู้คัดค้านการก่อสร้างทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข3
6 14/06/2567 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู จ.จันทบุรี ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000 ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร
7 13/06/2567 งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังบรรยาย การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่เป็นไปตามมาตฐาน
8 12/06/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317
9 11/06/2567 หมวดทางหลวงบางกะจะ ดำเนินการจัดระเบียบ แจ้งเตือน และทำความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการที่ตั้งวางขายสินค้าในเขตทางหลวง
10 10/06/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานการควบคุมงานและบริหารงานสัญญาให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
11 31/05/2567 หมวดทางหลวงบางกะจะ แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมกับ หน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัว ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางช่องทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต
12 31/05/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 17/05/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2567
14 16/05/2567 ขอเรียนเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น การดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000
15 14/05/2567 หมวดทางหลวงท่าใหม่ ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย