f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/08/2565 โครงการ “มีดีต้องแชร์”
2 29/06/2565 เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจควํามพึงพอใจความคาดหวัง
3 21/06/2565 แผนผังเบี่ยงการจราจรการก่อสร้างระยะที่ 1 ทางหวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ (แยกตากสิน)
4 12/07/2565 ทางเบี่ยง เลี่ยงรถติด กรุงเทพฯ-ตราด
5 02/06/2565 การเบี่ยงจราจร
6 22/03/2565 ปิดระบบการให้บริการสายด่วน 1586 เป็นการชั่วคราว
7 18/03/2565 การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม
8 18/02/2565 ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกัน
9 18/02/2565 คืนไม่ครบ จ่ายช้า เจอเบี้ยปรับ
10 18/02/2565 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ภัยเงียบ
11 20/01/2565 โครงการมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 3249
12 19/01/2565 โครงการมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 3153 และ 3493
13 14/01/2565 งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2565
14 24/12/2564 งานปรับซ่อม
15 15/10/2564 แผนที่แสดงจุดน้ำท่วม ในเขตทางรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี