f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/02/2567 ดำเนินการ บริหารการจราจรงานสีตีเส้น (แปลงทดสอบวัสดุสินค้างานทาง) ในทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี-ท่าใหม่
2 23/02/2567 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เหลือง-แดง
3 22/02/2567 มอบแผ่นพับใบปลิว เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ ให้กับรถที่จอดบนทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุการชนท้าย
4 22/02/2567 ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า
5 22/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
6 21/02/2567 หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการแจ้ง?ผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามขายของในเขตทางหลวง
7 21/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
8 19/02/2567 ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 3348
9 13/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
10 07/02/2567 ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด.
11 02/02/2567 ประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 3348
12 02/02/2567 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3149
13 01/02/2567 มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
14 01/02/2567 มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรี
15 01/02/2567 ประชุมประจำเดือน 1/2567