f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/10/2564 แผนที่แสดงจุดน้ำท่วม ในเขตทางรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี
2 15/10/2564 น้ำท่วมแขวงทางหลวงจันทบุรี
3 13/07/2564 QR-CODE
4 16/04/2564 แผนงานบริหารการจราจร
5 11/01/2564 COVID 19
6 28/07/2563 งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
7 28/07/2563 พิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์
8 28/07/2563 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
9 21/05/2563 การประชุม (Site Meeting)
10 16/04/2563 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรััสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
11 04/03/2563 ตำรวจทางหลวง (จันทบุรี-ตราด)
12 02/03/2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3193 ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม
13 02/03/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข3249 (ถนนบำราศนราดูร)
14 21/02/2563 -
15 11/02/2563 ตรวจสอบปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.324+180 – กม.324+420 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง (บริเวณสี่แยกเขาไร่ยา)