f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 16/04/2564 แผนงานบริหารการจราจร
2 11/01/2564 COVID 19
3 28/07/2563 งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
4 28/07/2563 พิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์
5 28/07/2563 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
6 21/05/2563 การประชุม (Site Meeting)
7 16/04/2563 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรััสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
8 04/03/2563 ตำรวจทางหลวง (จันทบุรี-ตราด)
9 02/03/2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3193 ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม
10 02/03/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข3249 (ถนนบำราศนราดูร)
11 21/02/2563 -
12 11/02/2563 ตรวจสอบปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.324+180 – กม.324+420 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง (บริเวณสี่แยกเขาไร่ยา)
13 05/02/2563 “การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
14 05/02/2563 ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
15 20/01/2563 ตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563