f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิสิทธิ์ธารนารายณ

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี และนายภูชิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธี พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และร่วมขบวนเชิญขันสาคร และที่ตักน้ำไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดพลับ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรอทำพิธี เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย 1.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ 2.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี และ 3.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี
ภาพกิจกรรม